Pliki do pobrania

Dokumenty

W celu zapoznania się z cennikiem kliknij poniżej: 

  1. Cennik usług ZK Kleszczow 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie… więcej

Nowe stawki za wodę oraz odprowadzanie ścieków, obowiązujące w 2022r.  można znaleźć tutaj.

W związku z zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją… więcej

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2021 r., znak… więcej

Oświadczenia

Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 nr 106) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów… więcej

Wnioski

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę… więcej

Treść dokumentu “DRUK zamówienia na usługę asenizacyjną” 

Wniosek można pobrać tutaj

Treść dokumentu “Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP” znajduje się  tutaj

Wniosek o udostępnienie w/w Informacji można pobrać tutaj

Treść dokumentu “Wniosek o zmianę danych w umowie” znajduje się  tutaj

Skip to content