Usługi budowlane

Budownictwo

W ramach usług budowlanych oferujemy m.in.:

W ramach usług budowlano – montażowych wykonujemy m.in.:

  • budowę chodników
  • budowę sieci wodociągowych
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • oznakowanie poziome i pionowe dróg i placów
  • budowę dróg tłuczniowych, asfaltowych i gruntowych
  • budowę rowów melioracyjnych
  • wykonywanie przyłączy wod.- kan.
  • budowę zatok autobusowych wraz z montażem przystanków

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług podwykonawców.

Dysponujemy:

Sprzęt budowlany

Skip to content