Oferta

01.

Usługi transportowe

Wynajem autokarów, oraz dowóz dzieci i młodzieży do szkół, a także na zajęcia pozalekcyjne.

Więcej…
02.

Usługi rolnicze

Prace z wykorzystaniem kombajnu, rozrzut obornika, orka, usługi asenizacyjne i inne usługi rolnicze.

Więcej…
04.

Administrowanie lokalami

Utrzymanie stanu technicznego lokali, budynków i urządzeń technicznych, a także bieżące naprawy i konserwacje.

Więcej…
03.

Usługi budowlane

Budowa dróg i chodników wraz z oznakowaniem, budowa przystanków autobusowych oraz zatoczek.

Więcej…
06.

Usługi wodno-kanalizacyjne

Budowa sieci wodociągowych, dostawy wody oraz odprowadzenie ścieków. Wykonujemy również niwelację terenu i inne usługi wodno-kanalizacyjne. 

Więcej…
05.

Pielęgnacja boisk piłkarskich

Zabiegi wertykulacji i aeracji boisk sportowych dla utrzymania jak najlepszej jakości nawierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa.

Więcej…


Skip to content