Oferta

01. Usługi transportowe

Wynajem autokarów, oraz dowóz dzieci i młodzieży do szkół, a także na zajęcia pozalekcyjne. Więcej…

02. Usługi rolnicze

Prace z wykorzystaniem kombajnu, rozrzut obornika, orka, usługi asenizacyjne i inne usługi rolnicze. Więcej…

04. Administrowanie lokalami

Utrzymanie stanu technicznego lokali, budynków i urządzeń technicznych, a także bieżące naprawy i konserwacje. Więcej… 

03. Usługi budowlane

Budowa dróg i chodników wraz z oznakowaniem, budowa przystanków autobusowych oraz zatoczek. Więcej…

06. Usługi wodno-kanalizacyjne

Budowa sieci wodociągowych, dostawy wody oraz odprowadzenie ścieków. Wykonujemy również niwelację terenu i inne usługi wodno-kanalizacyjne. Więcej…

05. Pielęgnacja boisk piłkarskich

Zabiegi wertykulacji i aeracji boisk sportowych dla utrzymania jak najlepszej jakości nawierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa. Więcej…

Skip to content