Oferta

01.

Wynajem autokarów, oraz dowóz dzieci i młodzieży do szkół, a także na zajęcia pozalekcyjne.

02.

Prace z wykorzystaniem kombajnu, rozrzut obornika, orka, usługi asenizacyjne i inne usługi rolnicze.

04.

Utrzymanie stanu technicznego lokali, budynków i urządzeń technicznych, a także bieżące naprawy i konserwacje.

03.

Budowa dróg i chodników wraz z oznakowaniem, budowa przystanków autobusowych oraz zatoczek.

06.

Budowa sieci wodociągowych, dostawy wody oraz odprowadzenie ścieków. Wykonujemy również niwelację terenu i inne usługi wodno-kanalizacyjne. 

05.

Zabiegi wertykulacji i aeracji boisk sportowych dla utrzymania jak najlepszej jakości nawierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa.

Skip to content