O nas

O firmie...

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ulicy Głównej 41 powstał w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Rolnej w Kleszczowie. Założycielem Spółki jest Gmina Kleszczów, która obecnie jest jedynym Wspólnikiem posiadającym 100% udziałów. Organem zarządzającym jest 2-osobowy Zarząd Spółki w składzie:

  1. Prezes Zarządu – Krzysztof Jasnos

Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza w liczbie trzech osób. Funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Kleszczów.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 12.546.000,00  zł. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.

Firma zatrudnia na czas nieokreślony 54 osób, w sezonie letnim na czas określony około 80 osób i działa na rynku lokalnym.

Skip to content