Usługi
wodno-kanalizacyjne

Przyłącza wod-kan

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowych
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykopów oraz innych robót ziemnych z wykorzystaniem koparko-ładowarki,
  • niwelacji terenu,
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Ważne ogłoszenie

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp.zo.o. informuje, że z dniem 01.01.2013r. na terenie Gminy Kleszczów wchodzi w życie nowa TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa została wprowadzona w trybie art.24 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami. ) i obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, że Rada Gminy Kleszczów podjęła Uchwałę nr XXIX/256/2012 z dnia 22.11.2012r w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
TREŚĆ TARYFY

TREŚĆ UCHWAŁY
W efekcie wejścia w życie powyższych aktów prawnych, z dniem 01.01.2013r. obowiązywać będą nowe wysokości opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Dysponujemy:

Sprzęt

Skip to content