Administrowanie
lokalami

Administrowanie lokalami

Administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Gminy Kleszczów.

Dział Administracyjno – Inwestycyjny prowadzi działalność na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Kleszczów, a Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Spółką z o.o.

Do obowiązków Działu należy prowadzenie kompleksowego administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokali użytkowych będących własnością Gminy Kleszczów w tym m.in.:

  • bieżące naprawy i konserwacje powierzonego mienia,
  • utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
  • utrzymania stanu technicznego obiektów, zasobów lokalowych oraz instalacji i urządzeń technicznych w sprawności użytkowej,
  • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów.
  • prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z lokalami i budynkami,
  • prowadzenie książek obiektu budowlanego,
  • prowadzenie przeglądów okresowych dla poszczególnych obiektów;

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Udzielanie odpowiedzi na interwencję, skargi i zażalenia najemców następuje w ciągu:

  • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencję i skargi złożone przez telefon, które wymagają prowadzenia dodatkowych analiz
  • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dane liczbowe i statystyczne

Zakład Komunalny “Kleszczów” Sp. z o.o. zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Kleszczów obejmujących:
– 143 lokali mieszkalnych ( w tym 14 lokali socjalnych)
– 123 lokali użytkowych ( w tym 106 garaży)

W sprawie wynajmu mieszkań bądź lokalu należy kierować się do Urzędu Gminy -> Referat Majątku Gminy.

Dysponujemy:

Lokal użytkowy


Skip to content