Zakład Komunalny ,,Kleszczów" Sp. z o.o.

Stan wody

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, że woda pobrana do badań w dniu 25.05.2015r. odpowiada wymogom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr. 6 poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466). Badaniu poddano ujęcia: Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, oraz Kolonia Łuszczanowice.

Skip to content