Zakład Komunalny ,,Kleszczów" Sp. z o.o.

Stan Wody

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, że woda pobrana do badań odpowiada wymogom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

Załącznik:
https://zkkleszczow.pl/stan-wody

Skip to content