Zakład Komunalny ,,Kleszczów" Sp. z o.o.

Informacja na temat akcji zadymiania w celu wykrycia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych


INFORMACJA

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w listopadzie prowadził będzie akcję zadymiania w celu wykrycia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych (traktowanych jako ścieki opadowe ) oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Technika ta polega na wprowadzeniu dymu do kanału odprowadzającego ścieki sanitarne który wydobywając się na zewnątrz wskazuje drogi i miejsca połączeń. Ukazanie się dymu np. w rynnach budynku lub wpustach przed garażem jest jednoznacznym dowodem na połączenie systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z kanalizacją sanitarną, która powinna przyjmować wyłącznie ścieki bytowe z poszczególnych gospodarstw domowych.

Obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 123/6 poz.858 z późniejszymi zmianami) i podlega karze grzywny.

Wytworzony dym jest zupełnie bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt a także nie ma negatywnego oddziaływania na roślinność. Wprowadzony dym do kanalizacji może ukazać nieszczelności instalacji wewnętrznej. Ponadto przeprowadzenie przedmiotowej kontroli odbywa się bez konieczności wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości.


 

Skip to content