Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na “Usługę ochrony” ZK/2/2019 (zamówienie pon. 30 tys. euro).

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty (*.pdf)

2. Zaproszenie do złożenia oferty (*.docx)

3. Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze oferty 

—————————————————————————————————————–
Zapytanie o cenę – zamówienie sektorowe
na „Sukcesywną dostawę wodomierzy i nadajników do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy”

Dokumenty:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 1. Zapytanie o cenę
 2. Zał. nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
 3. Zał. nr 2: Wzór umowy
 4. Zał. nr 3: Formularz oferty

—————————————————————————————————————–

Zaproszenie do skadnia ofert na  przeprowadzenie sukcesywnego tyczenia oraz późniejszej inwentaryzacji przyłączy wody oraz kanalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2019

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Zał. nr 1:  umowa
 3. Zał. nr 2: formularz ofertowy 
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia  

—————————————————————————————————————–

Zaproszenie do przetargu na dostawę tonerów i papieru.
Dokumenty :
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Zapytanie ofertowe
——————————————————————————————————————

Zaproszenie do przetargu na dostawę minikoparki.
Oznaczenie sprawy: ZK/3/2018

Dokumenty :
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2: Umowa
4. Załącznik nr 3: Kryteria oceny ofert
5. Załącznik nr 4: Formularz oferty
6. Odpowiedź na zadane pytania
——————————————————————————————————————

Zaproszenie do przetargu na Dostawę energii elektrycznej.
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/4/2018
Aktualizacja dokumentów z dnia 26-11-2018:
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3: Formularz oferty
Załącznik nr 4: Umowa

Aktualizacja dokumentów z dnia 23-11-2018:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 2: Oświadczenie gr. kapitałowa
5. Załącznik nr 3: Formularz oferty
6. Załącznik nr 4: Umowa
7. Załącznik nr 5: Oświadczenie
——————————————————————————————————————

Zaproszenie do przetargu na Zakup paliwa.
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2018
Aktualizacja dokumentów z dnia 13-11-2018:
Wyjaśnienia do SIWZ

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
——————————————————————————————————————

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg.

Aktualizacja dokumentów z dnia 26-09-2018:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Wzór umowy
——————————————————————————————————————

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: „ Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.”

Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2018

Aktualizacja dokumentów z dnia 19-09-2018:
Informacja z otwarcia ofert 2018Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1-6
——————————————————————————————————————

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej”.

Aktualizacja z dnia 27-07-2018:
Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zapytanie ofertoweZałączniki:
1. Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2. Zał. nr 2 – Wzór wykazu osób
3. Zał. nr 2a – Wzór wykazu robót
4. Zał. nr 3 – Wzór zobowiązania
5. Zał. nr 4 – Wzór umowy
6. Zał. nr 5 – Dokumentacja projektowa
7. Zał. nr 6 – STWiOR
8. Zał. nr 7 – Przedmiar robót
——————————————————————————————————————

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę ochrony”.

Aktualizacja z dnia 18-06-2018:
Zawiadomienie o wyborze ofertyAktualizacja z dnia 18-06-2018:
Informacja z otwarcia ofertZałączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik do zaproszenia
——————————————————————————————————————

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2018

Aktualizacja dokumentów z dnia 12-07-2018:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy
Aktualizacja dokumentów z dnia 28-06-2018:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja dokumentów z dnia 19-06-2018:

 1. Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja dokumentów z dnia 13-06-2018:

 1. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)
 2. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)

Aktualizacja dokumentów z dnia 12-06-2018:

 1. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)

Dokumenty :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie (art. 91 ust. 3a)

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Formularz oferty

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wzór umowy

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie o braku podstaw….

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wykaz dostaw

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów do zdalnego odczytu.
Termin składania ofert: do godz.10.00 – 27.04.2018 (piątek)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty :

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

3. Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur pompowych

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Umowa

Odpowiedzi:

5. Odpowiedź do przetargu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę systemu komputerowego

Zawiadomienie o unieważnieniu

Dokumenty :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zam zał nr 1

Formularz oferty zał nr 2

Umowa wzór zał nr 3

Regulamin prezentacji zał nr 4

Wykaz wykonanych usług zał nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę serwera

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz oferty

3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na:„Zakup paliwa”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/4/2017 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup paliwa

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

3. Wyjaśnienia do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – modyfikacja z dnia 07.11.2017 r.

4. Zmiana terminu składania i otarcia ofert

SIWZ po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Wzór umowy

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017/2 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg” – unieważniony
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wodomierzy

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 – Wzór umowy

4. Zał. nr 3 – Formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na “Usługę ochrony” ZK/1/2017 (zamówienie pon. 30 tys. euro).

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do zaproszenia

3. Informacja z otwarcia ofert

4.Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2017Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę (sprzedaż) i dystrybucje gazu.

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Załącznik nr 7 do SIWZ

10. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.06.2017 r.
Modyfikacja SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 05.06.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 12.06.2017 r.
Załącznik nr 4 do SIWZ 12.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 12.06.2017
12. Informacja z otwarcia ofert
13.Zawiadomienie o wyborze oferty

=========================================================================