Przetargi

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych przy Domu Kultury w Łuszczanowicach wraz z budową projektowanej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej”.

Aktualizacja z dnia 27-07-2018:

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

——————————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe

——————————————————————————————————————

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego

2. Zał. nr 2 – Wzór wykazu osób

3. Zał. nr 2a – Wzór wykazu robót

4. Zał. nr 3 – Wzór zobowiązania

5. Zał. nr 4 – Wzór umowy

6. Zał. nr 5 – Dokumentacja projektowa

7. Zał. nr 6 – STWiOR

8. Zał. nr 7 – Przedmiar robót

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę ochrony”.

Aktualizacja z dnia 18-06-2018:

Zawiadomienie o wyborze oferty

——————————————————————————————————————

Aktualizacja z dnia 18-06-2018:

Informacja z otwarcia ofert

——————————————————————————————————————

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik do zaproszenia

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2018

Aktualizacja dokumentów z dnia 12-07-2018:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy
Aktualizacja dokumentów z dnia 28-06-2018:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty

Aktualizacja dokumentów z dnia 19-06-2018:

  1. Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja dokumentów z dnia 13-06-2018:

  1. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)
  2. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)

Aktualizacja dokumentów z dnia 12-06-2018:

  1. Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wzór umowy

——————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW)

Dokumenty :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie (art. 91 ust. 3a)

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Formularz oferty

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wzór umowy

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Oświadczenie o braku podstaw….

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wykaz dostaw

Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów do zdalnego odczytu.
Termin składania ofert: do godz.10.00 – 27.04.2018 (piątek)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dokumenty :

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

3. Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rur pompowych

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Umowa

Odpowiedzi:

5. Odpowiedź do przetargu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę systemu komputerowego

Zawiadomienie o unieważnieniu

Dokumenty :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zam zał nr 1

Formularz oferty zał nr 2

Umowa wzór zał nr 3

Regulamin prezentacji zał nr 4

Wykaz wykonanych usług zał nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę serwera

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz oferty

3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na:„Zakup paliwa”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/4/2017 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup paliwa

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

3. Wyjaśnienia do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – modyfikacja z dnia 07.11.2017 r.

4. Zmiana terminu składania i otarcia ofert

SIWZ po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Wzór umowy

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017/2 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg” – unieważniony
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wodomierzy

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 – Wzór umowy

4. Zał. nr 3 – Formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na “Usługę ochrony” ZK/1/2017 (zamówienie pon. 30 tys. euro).

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do zaproszenia

3. Informacja z otwarcia ofert

4.Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2017Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę (sprzedaż) i dystrybucje gazu.

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Załącznik nr 7 do SIWZ

10. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.06.2017 r.
Modyfikacja SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 05.06.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 12.06.2017 r.
Załącznik nr 4 do SIWZ 12.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 12.06.2017
12. Informacja z otwarcia ofert
13.Zawiadomienie o wyborze oferty

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa minibusu do przewozu osób”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2017Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę minibusu do przewozu osób.

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Załącznik nr 7 do SIWZ

10. Załącznik nr 7a do SIWZ

11. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
12. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana
13. Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana2

Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana

14. Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

15. Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana3

Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana2

16.Informacja z otwarcia ofert

17.Zawiadomienie o wyborze oferty

=========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oprzyrządowania do wykonania automatycznego systemu nawadniania na placach zabaw.

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zapotrzebowanie materiałowe
3. Umowa – wzór
4. Formularz ofertowy

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa energii elektrycznej”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej.

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.11.2016 r.
5. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 24.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji

6. Informacja z otwarcia ofert
7. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Zakup paliwa”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup paliwa.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Załącznik nr 2 do SIWZ.


Dokumenty :

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
8. Załącznik nr 6
9. Wyjaśnienie SIWZ z dnia 28.10.2016
10. Informacja z otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze oferty

========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu pompowego do podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zaproszenie do złożenia zamówienia: Zaproszenie [.pdf]
Opis przedmiotu zamówienia: Opis [.pdf]
Formularz ofertowy: Formularz [.pdf]

 

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Załącznik nr 2 do SIWZ.


Dokumenty :

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do specyfikacji [.zip]
4. Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie ofert:
Zawiadomienie o wyborze oferty

========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu pompowego do podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zaproszenie do złożenia zamówienia: Zaproszenie [.pdf]
Opis przedmiotu zamówienia: Opis [.pdf]
Formularz ofertowy: Formularz [.pdf]

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na: USŁUGA OCHRONY

23/05/2016 – 07/06/2016

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: usługę ochrony.


Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ + załączniki) [pdf]
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ + załączniki) [doc]

Dodatkowe dokumenty :
1. Wyjaśnienie do specyfikacji z dnia 30.05.2016
2. Wyjaśnienie do specyfikacji z dnia 02.06.2016

Rozstrzygnięcie ofert:
Zawiadomienie o wyborze oferty

==============================================