Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę systemu komputerowego

Zawiadomienie o unieważnieniu

Dokumenty :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zam zał nr 1

Formularz oferty zał nr 2

Umowa wzór zał nr 3

Regulamin prezentacji zał nr 4

Wykaz wykonanych usług zał nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę serwera

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz oferty

3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na:„Zakup paliwa”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/4/2017  Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup paliwa

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

3. Wyjaśnienia do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – modyfikacja z dnia 07.11.2017 r.

4. Zmiana terminu składania i otarcia ofert

SIWZ po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Wzór umowy

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017/2  Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg” – unieważniony
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2017 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wodomierzy

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 – Wzór umowy

4. Zał. nr 3 – Formularz oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na “Usługę ochrony” ZK/1/2017 (zamówienie pon. 30 tys. euro).

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do zaproszenia

3. Informacja z otwarcia ofert

4.Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2017Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę (sprzedaż) i dystrybucje gazu.

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Załącznik nr 7 do SIWZ

10. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 05.06.2017 r.
Modyfikacja SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 4 do SIWZ 05.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 05.06.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 12.06.2017 r.
Załącznik nr 4 do SIWZ 12.06.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ 12.06.2017
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13.Zawiadomienie o wyborze oferty

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa minibusu do przewozu osób”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2017Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę minibusu do przewozu osób

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

9. Załącznik nr 7 do SIWZ

10. Załącznik nr 7a do SIWZ

11. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
12. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana
13. Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana2

Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana

14. Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

15. Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana3

Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana2

16.Informacja z otwarcia ofert

17.Zawiadomienie o wyborze oferty

=========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oprzyrządowania do wykonania automatycznego systemu nawadniania na placach zabaw.

Dokumenty :
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Zapotrzebowanie materiałowe
3. Umowa – wzór
4. Formularz ofertowy

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa energii elektrycznej”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/3/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej

Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.11.2016 r.
5. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 24.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji

6. Informacja z otwarcia ofert
7. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Zakup paliwa”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup paliwa

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

Załącznik nr 2 do SIWZ.


Dokumenty :

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5
8. Załącznik nr 6
9. Wyjaśnienie SIWZ z dnia 28.10.2016
10. Informacja z otwarcia ofert

 11. Zawiadomienie o wyborze oferty

========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu pompowego do podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zaproszenie do złożenia zamówienia: Zaproszenie [.pdf]
Opis przedmiotu zamówienia: Opis [.pdf]
Formularz ofertowy: Formularz [.pdf]

 

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na:„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie sprawy: ZK/PN/1/2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.). Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

Załącznik nr 2 do SIWZ.


Dokumenty :

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do specyfikacji [.zip]
4. Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie ofert:
Zawiadomienie o wyborze oferty

========================================================================

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego zestawu pompowego do podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zaproszenie do złożenia zamówienia: Zaproszenie [.pdf]
Opis przedmiotu zamówienia: Opis [.pdf]
Formularz ofertowy: Formularz [.pdf]

=========================================================================

Przetarg nieograniczony na: USŁUGA OCHRONY 

23/05/2016 – 07/06/2016

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).Zakład Komunalny w Kleszczowie ogłasza przetarg nieograniczony na: usługę ochrony. 


Dokumenty :
1. Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ + załączniki) [pdf]
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ + załączniki) [doc]

Dodatkowe dokumenty  :
1. Wyjaśnienie do specyfikacji z dnia 30.05.2016
2. Wyjaśnienie do specyfikacji z dnia 02.06.2016

Rozstrzygnięcie ofert:
 Zawiadomienie o wyborze oferty 

==============================================